Spółka Plantwear – lider rynku lifestylowych akcesoriów drewnianych w Polsce – opublikowała szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2019 r. Są to rekordowe wyniki I kwartału w historii Spółki. Potwierdzają one realność prognozy przyjętej na rok 2019 i poprawiają wskaźniki wyceny. Spółka jest w trakcie przeprowadzania publicznej oferty nowych akcji o wartości do 2,4 mln zł poprzedzającej debiut na rynku NewConnect. Warunki emisji prezentowane są na platformie CrowdConnect.pl, a zapisy przyjmowane są przez Emitenta do 10 maja.

Plantwear S.A. w I kwartale 2019 r. wygenerował 1,97 mln zł przychodów, co jest wynikiem o 181% lepszym od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2018 r. (0,7 mln zł). Nie tylko skala wzrostu przychodów wygląda imponująco. Bardzo istotne zmiany zaszły także w odniesieniu do rentowności – strata z I kwartału 2018 r. w wysokości 174 tys. zł zamieniła się w 186 tys. zł zysku w I kwartale 2019 r.

*Dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta
Źródło: Plantwear

Kluczowe znaczenie dla poprawy wyników miała bardzo dobra sprzedaż drewnianej biżuterii. Spółka wygenerowała z jej tytułu 1,06 mln zł sprzedając w omawianym okresie 22,3 tys. sztuk bransoletek, które zadebiutowały w ofercie w IV kwartale 2018 r. Potwierdza to utrzymywanie się bardzo wysokiego zainteresowania tą kategorią produktową przez klientów Emitenta.

W I kwartale 2019 r. Spółce udało się odwrócić negatywny trend w zakresie spadku sprzedaży zegarków (widoczny na przestrzeni ostatnich dwóch lat). Sprzedaż w ramach tej kategorii produktowej wzrosła rok do roku zarówno wartościowo o 50% (do 0,84 mln zł), jak i  ilościowo o 42,5% (do 2,3 tys. sztuk).

*Dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta
Źródło: Plantwear
*Dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta
Źródło: Plantwear

Cieszy nas bardzo pozytywny odbiór nowej kategorii produktowej, jaką są od IV kw. 2018 r. drewniane bransoletki. Zainteresowanie klientów jest cały czas bardzo wysokie, co tylko potwierdza, że wprowadzenie ich do oferty było słuszną decyzją

– komentuje Wiktor Pyrzyk, Prezes Zarządu Plantwear S.A. 

Do tego zauważamy rosnące zainteresowanie zegarkami, w tym wprowadzonymi pod koniec ubiegłego roku modelami z serii Dusk & Dawn (łączącymi drewno i metal). Sądzimy, że ten trend  jeszcze przybierze na sile wraz z wprowadzeniem w tym roku nowych modeli w krótkich seriach. Wiemy, że klienci poszukują rzeczy unikatowych, które wzbogacą ich kolekcję, więc staramy się odpowiadać na ich potrzeby poszerzając ofertę

dodaje.

W omawianym okresie nieznacznie spadła natomiast sprzedaż drewnianych okularów i etui do telefonów (o 13% r/r), przy czym podobnie jak rok temu nie jest to kluczowa pozycja w ramach przychodów generowanych przez Emitenta (w I kwartale 2019 r. odpowiadały one łącznie za 5% przychodów, tj. 96 tys. zł).

W planach na ten rok mamy działania, które powinny pobudzić sprzedaż zarówno okularów, jak i etui

– wyjaśnia Ewelina Bury, Wiceprezes Zarządu Plantwear S.A. 

W ramach drewnianych okularów chcemy wprowadzić okulary korekcyjne, dzięki czemu dotrzemy do nowych klientów. Nabyliśmy już niezbędny sprzęt do przygotowywania szkieł. Zmiany planujemy także jeżeli chodzi o etui. Mamy w zanadrzu prawdziwą niespodziankę, którą przedstawimy naszym klientom w najbliższych tygodniach. Powiem tylko, że całkowicie odświeżymy tę kategorię produktową

– dodaje

To może być rekordowy rok

Bardzo dobre wyniki za I kwartał 2019 r. potwierdzają realność prognozy przyjętej na cały rok 2019, zakładającej wypracowanie 6,55 mln zł przychodów oraz 0,75 mln zł zysku netto. Po pierwszym kwartale jej wykonanie to odpowiednio 30% w odniesieniu do przychodów oraz 25% w odniesieniu do zysku netto.

Historycznie, w latach 2015-2018, w pierwszym kwartale danego roku generowaliśmy 9-15% rocznych przychodów. Gdyby przyjąć takie podejście do bieżących wyników, to aktualnie nie widzimy zagrożenia dla realizacji prognozy, nawet nie uwzględniając wpływów z emisji. Będzie to nasz rekordowy rok 

– wskazuje Wiktor Pyrzyk, Prezes Zarządu Plantwear S.A

Mamy nadzieje, że planowane działania i wpływy z emisji pozwolą ją nawet przekroczyć

– dodaje

Poprawa wskaźników wyceny

Nowe wyniki istotnie wpływają na wskaźniki wyceny widoczne w ramach trwającej emisji akcji. Po aktualizacji wyniku netto (za ostatnie 12 miesięcy wynosi on 870 tys. zł) wskaźnik P/E spada zarówno dla wyceny pre money (przed emisją), jak i post money (po emisji).

Zaktualizowana wartość wskaźnika P/E pre money wynosi 8,12x, natomiast post money 10,55x. Jest to istotny spadek względem danych za rok 2018, kiedy to wskaźniki wynosiły kolejno 13,85x oraz 18,55x

– wyjaśnia Piotr Zygmanowski, Dyrektor Działu Ofert Pierwotnych w DM INC. 

Bazowa wycena pre money i post money Emitenta (kolejno 7,1 mln zł i 9,5 mln zł) w trwającej ofercie publicznej nie ulega zmianie, dlatego staje się ona jeszcze atrakcyjniejsza dla potencjalnych inwestorów.


– dodaje

Gdyby przy wcześniej przyjętych założeniach Spółka miała zostać teraz wyceniona na potrzeby IPO, to jej wartość musiałaby zostać istotnie podwyższona 

– uzupełnia

Plantwear uważa, że dzięki trwającej emisji akcji, jest w stanie jeszcze bardziej zdynamizować wzrost.

Cieszy nas pozytywny odbiór oferty publicznej wśród inwestorów. Wpływy z emisji wykorzystamy wyłącznie do realizacji przedstawionej strategii rozwoju 

– komentuje Wiktor Pyrzyk, Prezes Zarządu Plantwear S.A.

Już obecnie zebrana kwota jest sukcesem i z pewnością pozwala nam zgodnie z założeniami zadebiutować na rynku NewConnect w tym roku. To dla nas bardzo ważny krok, który ułatwi nam kontakt z inwestorami 

– dodaje