W dniu dzisiejszym polski rynek kapitałowy wzbogacił się o innowacyjną przestrzeń łączącą inwestorów indywidualnych z przedsiębiorcami będącymi w ostatnim etapie przed debiutem na NewConnect. Najbardziej doświadczony Autoryzowany Doradca w Polsce, Grupa INC, wprowadza elektroniczną platformę ofert publicznych, wynosząc crowdinvesting na wyższy poziom.


Crowdconnect.pl wypełnia lukę pomiędzy rynkiem prywatnym i małymi projektami inwestowania społecznościowego, a małą giełdą. Wbrew pozorom jest to bardzo ważny, dotychczas brakujący puzzel finansowej układanki w naszym kraju.

Obecny będzie znany z ofert crowdinvesting element społecznościowy i transparentność przebiegu emisji publicznych, co stanowi naturalny fundament budowy długoterminowych relacji inwestorskich. Jednocześnie zachowane zostają wszystkie standardy rzetelności, kompletności i profesjonalizmu w przygotowaniu dokumentów dla inwestorów, danych finansowych emitenta oraz prezentowanych prognoz. To połączenie standardów giełdowych i dynamicznego ducha nowoczesnych mechanizmów inwestowania nie jest oczywiste i do tej pory krajowy rynek kapitałowy nie miał do wyboru takiego rozwiązania.

Co więcej, oferty inwestycyjne na crowdconnect.pl dotyczą spółek, które po zakończeniu emisji będą się ubiegać o przyznanie statusu spółki publicznej notowanej na NewConnect. Dla inwestorów oznacza to znaną i relatywnie krótką drogę do rynkowej wyceny oraz łatwą możliwość dezinwestycji poprzez sprzedaż na giełdzie. Właścicielem portalu jest Dom Maklerski INC SA, a więc instytucja nadzorowana przez KNF i zobowiązana do stosowania najwyższych standardów.

platforma: crowdconnect.pl

właściciel: Dom Maklerski INC SA

instrument finansowania: oferty publiczne sprzedaży akcji do wysokości 1 mln EUR spółek zmierzających do debiutu na NewConnect

świadczenie zwrotne: zapis akcji na rachunku maklerskim, programy lojalnościowe dla akcjonariuszy

Pierwsza emisja na platformie zostanie rozpoczęta w pierwszej połowie marca, a o jej starcie będziemy informować w kanałach komunikacji crowdinvesting.pl.