Dzień dobry!

Innowacyjne rozwiązania na rynku finansowym stały się elementem naszej codzienności. Bankowość mobilna, karty wielowalutowe, mikroprodukty ubezpieczeniowe, giełdy wymiany walut, czy finansowanie społecznościowe przestały być niszowymi ciekawostkami. Fintech stał się elementem stylu życia. To zmiana dobra dla użytkowników, bo stają się oni na powrót centralną osią projektowania nowych rozwiązań technologicznych, czy zwiększania dostępności usług finansowych.

Jednocześnie łatwy dostęp, przyjazne interfejsy i odhumanizowane relacje stron transakcji niosą ze sobą wiele zagrożeń, zwłaszcza w zakresie prywatności, ochrony wrażliwych danych, nieuczciwej reklamy i innych. Dlatego od wielu lat aktywnie angażuję się w prace nad edukacją finansową oraz zrównoważonym rozwojem rynku finansowego w Polsce i Europie.

Przez ostatnich 10 lat obszar mojej specjalizacji stanowiło finansowanie społecznościowe (crowdfunding). Uczestniczyłem w drodze do sukcesu wielu firm, które z dużym wysiłkiem i ogromną pasją dążyły do dodania swojej cegiełki do rozwoju społeczno-gospodarczego. Jestem współzałożycielem beesfund.com – lidera equity crowdfunding w Europie Środkowiej, rozwijałem jako COO CONDA Crowdinvesting – największą platformę społecznościowego finansowania mezzanine na kontynencie. Doradzałem także wielu podmiotom sektorazarówno startupom jak zrzutka.pl, jak i globalnym korporacjom (Orange, Unicredit, Raiffeisen). Obecnie jako Chief Innovation Officer w Artemis Creation pomagam świadomym przedsiębiorcom efektywnie przechodzić proces cyfrowej transformacji, ze szczególnym uwzględniem segmentu tzw. digital finance.

Wraz z rozwojem finansowania społecznościowego, a szczególnie jego inwestycyjnych odmian (crowdinvesting) dostrzegam potrzebę inicjowania dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju tego sektora oraz wsparcia ochrony inwestorów indywidualnych poprzez działania edukacyjne. Z tego powodu wraz z zespołem, partnerami i przede wszystkim społecznością świadomych inwestorów współtworzymy crowdinvesting.pl – platformę komunikacji, miejsce otwarte na debatę i analizę oraz nakierowane na zaangażowanie w stabilny rozwój lokalnego rynku kapitałowego m.in. poprzez promocję nowoczesnych, innowacyjnych mechanizmów inwestycyjnych.

Zapraszam do aktywnej dyskusji i komentowania, konstruktywnej krytyki kiedy zasłużona, ale przede wszystkim osobistego zaangażowania w rozwój sektora crowdinvesting w roli inwestora, przedsiębiorcy poszukującego kapitału, czy obserwatora sił rynkowych!

Karol Król