Ostrzeżenie o ryzyku

Crowdinvesting, oferty prywatne, oferty publiczne spółek niepublicznych i większość prezentowanych ofert inwestycyjnych są obarczone wysokim ryzykiem.

Informacje przedstawione na stronie nie stanowią rekomendacji, ani zachęty do inwestowania.

W przypadku inwestowania istnieje ryzyko utraty części lub całości kapitału.

Inwestycje na rynku prywatnym ani oferty publiczne w formule crowdinvesting nie są objęte gwarancjami, nie zawsze są objęte zabezpieczeniami i należy traktować je jak inwestycje wysokiego ryzyka.

Inwestycje wysokiego ryzyka powinny stanowić małą część portfela inwestora.

Doradzamy dokonywanie rozsądnych decyzji inwestycyjnych, poprzedzonych rzetelną analizą ryzyka.