Equity crowdfunding

Jak zgłosić case study?

Jeżeli chcesz zaprezentować swoją zakończoną sukcesem kampanię udziałowego finansowania społecznościowego na crowdinvesting.pl, wykonaj następujące działania:

1. Skopiuj listę informacji dostępną poniżej.

2. Uzupełnij wszystkie informacje dotyczące projektu.

3. Załącz linki do screenshota/grafiki/infografik wraz ze wskazaniem źródeł.

4. Prześlij komplet informacji przy użyciu formularza kontaktowego.

lista informacji:

Tytuł:
Cel finansowy:
Zebranych w PLN:
Zebranych w %:
Inwestorów:
Cena sprzedaży 1 jednostki:
Wycena:
Forma prawna:
Kategoria:
URL:
Portal/support techniczny:
Komentarz:

Jeżeli chcesz promować swoją platformę lub trwającą kampanię, zapoznaj się z ofertą i skontaktuj się w celu omówienia szczegółów.

Dodaj komentarz