Faktorama

Video

Opis projektu

Zmieniamy oblicze polskiego rynku faktoringu, zamieniając faktury na gotówkę w ciągu jednego dnia.

Platformy faktoringowe od kilku lat bardzo dynamicznie rozwijają się na świecie, pełniąc istotną rolę w finansowaniu faktur małych i średnich firm.

„W świadomości wielu przedsiębiorców faktoring jest mało znaną usługą, mylnie kojarzoną z windykacją lub produktem skierowanym tylko dla dużych firm.

Pozyskane z emisji środki pozwolą nam na zwiększenie świadomości wśród małych i średnich firm co do faktoringu i korzyści związanych z korzystaniem z usług Faktoramy.”

Leave a reply