Po raz czwarty miałem zaszczyt współpracować z University of Cambridge nad przygotowaniem raportu poświęconego sektorowi alternatywnych finansów w Europie. „Zmiana paradygmatów” to tytuł dobrze opisujący stadium rozwoju – kontynuacja wzrostów wolumenu transakcji jest poparta zmianami regulacyjnymi, profesjonalizacją oraz instytucjonalizacją uczestników branży. 

Najnowsza edycja raportu obejmuje dane jedynie do 2017 roku, a już wiadomo że wskazane w raporcie trendy zostały utrzymane. Poniżej najważniejsze dane liczbowe, ale zachęcam do zapoznania się z całą publikacją.

Malejący, ale nadal bardzo wysoki wzrost wolumenu transakcji w sektorze alternatywnych finansów

[easy-tweet tweet=”Raport Cambridge: „Wzrost wolumenu sektora alternatywnych finansów 36% r/r do 10,4 miliardów GBP”” user=”crowdfunding_pl” hashtags=”crowdfunding, fintech, altfi” url=”http://crowdinvesting.pl/raport-cambridge-alternatywne-finanse-w-europie/”]

Wzrost sektora alternatywnych finansów w Europie Kontynentalnej wyniósł 63% yoy

Wolumen transakcji w Polsce kolejny raz został podwojony, trend nadal aktualny

 

Ocena regulacji sektora alternatywnych finansów w Polsce mieszana, raczej negatywna

[easy-tweet tweet=”Raport Cambridge: „Regulacje w sektorze #crowdinvesting w Polsce oceniane negatywnie” user=”crowdfunding_pl” hashtags=”fintech, crowdinvesting” url=”http://crowdinvesting.pl/raport-cambridge-alternatywne-finanse-w-europie/”]

Raport jest dostępny na stronie Uniwersytetu Cambridge