Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował w dniu 29. marca 2019 obszerny dokument poświęcony interpretacji wybranych przepisów dotyczących oferowania instrumentów finansowych. W praktyce jest on zaadresowany do operatorów platform crowdinvesting oraz podmiotów uczestniczących w prowadzeniu, promowaniu i pośredniczeniu w tzw. bezprospektowych ofertach publicznych do 1 miliona euro.

Stanowisko UKNF dotyczące definicji usługi oferowania instrumentów finansowych zawartej w art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi” ma na celu zwiększenie stabilności prawnej poprzez objaśnienie kontekstu prawnego, interpretacji wybranych przepisów przez UKNF oraz odniesienie do kilku pytań uczestników rynku. Wynika nie tyle z odpowiedzi na wieloletnie postulaty branży, co z faktu wejścia 21.04.2018 roku nowych przepisów, które zmieniły między innymi definicję „oferowania instrumentów finansowych”.

Przygotowanie stanowiska miało na celu zapewnienie jego użyteczności zarówno dla firm inwestycyjnych oraz banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy, tj. podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, jak i innych podmiotów, co do działalności których istnieje niepewność w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa (tzw. platform crowdfunding-owych). Wszystkie z powyższych rodzajów podmiotów potrzebują czytelnych wytycznych pozwalających na zrozumienie, jakie działania możliwe są do podjęcia w ramach swobody działalności gospodarczej, jakie zaś wchodzą w zakres działalności wymagającej uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

Sektor crowdinvesting na największą skalę stosuje nowe przepisy, aczkolwiek często przypominam, że ani obowiązujące przepisy ani stanowisko KNF z 29.03.2019 nie są adresowane wyłącznie do niego. Wręcz przeciwnie, crowdinvesting ani equity crowdfunding nie są zdefiniowane w polskim prawie. Jest to zwyczajowe określenie na formę pozyskiwania kapitału (czytaj: Crowdinvesting – definicja).

 

 

Stanowisko jest dostępnie na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.