Baza wiedzy

Crowdinvesting – rodzaj finansowania przedsiębiorstw w formie pozyskiwania rozproszonych wpłat dużej społeczności przy użyciu elektronicznych platform w zamian za zwrotne świadczenia finansowe lub prawa majątkowe, na równych warunkach określonych w umowie inwestycyjnej, przeważnie połączony z angażującą kampanią o charakterze wizerunkowym i sprzedażowym.

Fintech – (od: financial technologies) dział gospodarki oparty na wykorzystaniu zaawansowanych technologii w celu lepszego (wygodniejszego, tańszego, nowe grupy docelowe) świadczenia usług lub usprawniania procesów na rynku finansowym. Przeważnie działania w tym sektorze prowadzą młode innowacyjne firmy (startupy) niezależnie lub wspierane w formie inwestycji, inkubacji lub aliansu przez tradycyjne instytucje finansowe.

Sektor FinTech powstał wy wyniku (1) rozwoju technologii i szybkiej jej adopcji w rozwiniętych społeczeństwach, (2) rozwoju sektora nowych mediów oraz (3) nieefektywności na rynku kapitałowym lub/i nowym możliwościom świadczenia usług finansowych.

Tokenizacja – proces zamiany aktywa lub prawa majątkowego na transferowalny, cyfrowy nośnik wartości tzw. token, poprzez wykorzystanie inteligentnych kontraktów (smart contract) przy użyciu technologii blockchain. Proces ten polega na cyfryzacji umowy, prawa majątkowego, udziału itp. i zachowaniu informacji o nim oraz jego właścicielu w zabezpieczonej kryptograficznie rozproszonej infrastrukturze technologicznej. Mniej zaawansowanym procesem o podobnym efekcie jest dematerializacja dokumentów akcji i przypisywanie ich stanu do rachunku maklerskiego w formie zapisu cyfrowego.

Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) – to powszechnie stosowane określenie na mechanizm pozyskiwania pieniędzy od dużych społeczności internautów za pośrednictwem specjalnych platform elektronicznych.