Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych pracuje nad tym, aby powstały pierwsze w Polsce Zasady Dobrych Praktyk Operatorów Platform Crowdfundingowych. Dokument będzie regulował nie tylko crowdfunding pożyczkowy i inwestycyjny (crowdinvesting), ale także crowdfunding donacyjny i oparty na nagrodach. Dotyczyć będzie klientów platform jakimi są przedsiębiorcy i konsumenci. 

Zasady Dobrych Praktyk, które mają powstać są wyczekiwane przez rynek, ponieważ crowdfunding nie doczekał się jeszcze dedykowanej regulacji prawnej. Powoduje to, że do jego funkcjonowania znajduje się zastosowanie w różnych aktach prawnych. Generuje to wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych praktyk biznesowych stosowanych przez cały rynek finansowania społecznościowego. Regulacja sektora jest bardzo ważna i niezwykle potrzebna, ponieważ branża crowdfundingu dynamiczne rozwija się w całej Polsce. A sam dokument będzie stanowił również zabezpieczenie dla wszystkich uczestników rynku. 

Dokument ma składać się z części ogólnej, tj. podstawowych zasad działania operatorów platform crowdfundingowych, znajdujących zastosowanie we wszystkich modelach finansowania społecznościowego oraz części szczegółowej – odnoszącej się do operatorów poszczególnych modeli crowdfundingu, tj. crowdfundingu donacyjnego i opartego na nagrodach, pożyczkowego, a także inwestycyjnego (tzw. crowdfundingu udziałowego, crowdinvestingu).

Nad dokumentem pracuje Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), czyli organizacja zrzeszająca przedstawicieli ośmiu sektorów rynku finansowego, w tym platformy crowdfundingowe. 

Jak podkreśla mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF: Obecnie obowiązujące na szczeblu UE regulacje w zakresie crowdfundingu mają charakter fragmentaryczny. Chcąc zmienić ten stan rzeczy, w marcu 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw. Jego zakresem objęty będzie jednak wyłącznie crowdfunding pożyczkowy oraz inwestycyjny, i to wyłącznie dla przedsiębiorców. Zasady Dobrych Praktyk, tworzone przez KPF, będą miały zdecydowanie szerszy charakter.

Z pewnością prace nad dokumentem są dobrym krokiem w kierunku rozwoju i zabezpieczenia tego sektora. Regulacje zostały skonsultowane z szerokim gronem interesariuszy, także z organami administracji publicznej. Inicjatywa KPF oceniana jest pozytywnie, ponieważ stanowi szansę na poprawę niepewności prawnej wynikającej z braku przejrzystego środowiska regulacyjnego wśród uczestników tego rynku.