O sukcesie kampanii prowadzonej na platformach crowdinvesting decyduje wiele elementów. Najważniejszym z nich jest etap początkowy, czyli prawidłowe przygotowanie się. Nie liczy się tylko dobry pomysł, ale pełne zaangażowanie twórców w jego realizację. Przy projektach, które opierają się o finansowanie społecznościowe, to właśnie odbiorcy kampanii są najważniejsi. Świadomy przedsiębiorca to taki, który wie, albo przynajmniej ma pomysł na to, jak zarazić innych swoją ideą. 

Powodzenie projektu na platformie crowdinvesting oznacza uzbieranie konkretnej sumy pieniędzy na jego realizację. Jest to o tyle ciekawy model pozyskiwania środków finansowych na wybrany cel, że pieniądze wpłacają osoby, które należą do wirtualnej społeczności. To właśnie do niej powinny być kierowane treści przekazywane przez twórców. Tutaj liczy się ta niematerialna wartość jaką niesie za sobą możliwość współtworzenia projektów oraz osobistego angażowania się w ich rozwój. Stąd tak ważne jest przywiązanie szczególnej uwagi do informacji publikowanych na temat kampanii. 

Crowdfunding czy crowdinvesting?

Na wstępie, aby dobrze przeprowadzić kampanię crowdinvestingową powinno się poprawnie rozróżnić dwie formy finansowania społecznościowego. I tak:

Jeżeli w zamian za udzielenie wsparcia finansowego w ramach kampanii finansowania społecznościowego otrzymujesz świadczenie emocjonalne lub produkt, to korzystasz z crowdfundingu. Przykład: wsparcie projektu wydania komiksu i otrzymanie w zamian egzemplarza w twardej oprawie. 

Jeżeli w zamian za udzielenie wsparcia finansowego w ramach takiej kampanii otrzymujesz prawa majątkowe, korzyści finansowe lub inne przyszłe świadczenia o charakterze prawnym lub finansowym – korzystasz z crowdinvestingu. Przykład: zakup akcji spółki powodujący uzyskanie statusu akcjonariusza, nabycia wszelkich praw (np. do dywidendy, prawo głosu etc.), a czasem nawet fizycznego dokumentu potwierdzającego własność akcji

def. Karol Król

Gdy już wiemy, że wybieramy crowdinvesting, ponieważ zależy nam jak największym zbliżeniu się do tradycyjnego pozyskiwania inwestorów powinniśmy przygotować się odpowiednio do przeprowadzenia kampanii. Co ważne, jest to doświadczenie, które z pewnością zaowocuje przy późniejszym pozyskiwaniu inwestorów np. na głównym parkiecie. 

Najpierw opis projektu

Zanim przejdziemy do kolejnych etapów na wstępie dokładnie powinniśmy przemyśleć czym jest nasz projekt, jakie korzyści niesie dla grupy docelowej oraz co stanowi jego unikalną wartość. Forma przedstawienia pomysłów na większości platform crowdinvesting wygląda podobnie. Opis powinien być nie tylko atrakcyjny i ciekawy, ale przede wszystkim podany w formie łatwej do przyswojenia, nawet przez osoby, które mogą nie znać się na danym temacie. Pamiętajmy, że odbiorcami tego typu kampanii są często zwykli ludzie, nie doświadczeni inwestorzy. 

Opis zespołu

To kluczowy element kampanii prowadzonej na platformach crowdinvesting. To czy dana osoba zainwestuje w projekt, w dużej mierze zależy od tego kto go przedstawia. Przy finansowaniu społecznościowym bardzo ważną rolę ogrywają twórcy, ale także członkowie zespołu. Projektodawca powinien dokładnie przemyśleć kogo chce przedstawić jako osobę reprezentującą projekt. Poza członkami zarządu czy prezesami mogą to być również pracownicy odpowiedzialni za poszczególne działy związane z realizacją przedstawianego pomysłu. To pomaga wspierającym bliżej poznać firmę i utożsamić się z osobami ją reprezentującymi.

Dokumenty ofertowe

To bardzo ważny element całego projektu. Do tej kwestii powinno się podejść profesjonalne i z jak największym zaangażowaniem. Jeśli pieniądze zbieramy na duży projekt, a kwoty liczone są w milionach złotych musimy liczyć się z tym, że potrzebni będą również inwestorzy, którzy mogą wpłacać większe środki i chcą dokładnie wiedzieć gdzie i na co będą lokować swój kapitał. To nie tylko pomoże w przyszłości poszerzać sieć kontaktów, ale także nawiązywać owocne partnerstwa. Dokument ofertowy stanowi podstawę analizy projektu oraz przedstawia możliwą stopę zwrotu.

Cel inwestycji

Określenie celu inwestycji to podstawowy element każdej kampanii crowdinvesting, który powinien być dokładnie przemyślany. Musi wystarczyć na zrealizowanie założeń, ale przede wszystkim być możliwy do osiągnięcia. Prawidłowe określenie wymaganej kwoty ułatwi dalsze działania związane z parametrami inwestycji, prognozami i planami. 

Parametry inwestycji

Bez odpowiedniego określenia parametrów inwestycji nie możemy mówić o prawidłowo przygotowanej kampanii crowdinwesting. Jest to bardzo ważny element, szczególnie dla inwestorów, ponieważ to z niego dowiadują się jakie korzyści osiągną, jeśli przekażą konkretną sumę pieniędzy. 

Prognozy 

To czy inwestycja jest przyszłościowa zależy od właściwej analizy rynku, konkurencji i wszystkich czynników, które mogą wpłynąć na jej sukces. Na tej podstawie powinna zostać przygotowana prognoza dla danego projektu. Wspierający muszą wiedzieć jak długo dany pomysł może funkcjonować, ponieważ jest to dla nich informacja ile czasu będą czerpać z tego korzyści. 

Plany

Przedstawienie planów rozwojowych to kolejny punkt, o którym myśli świadomy przedsiębiorca. Nie tylko skupia się na zyskach, ale także na dalszym rozwoju projektu. Jest to o tyle ważne, że każdy pomysł może się kiedyś wyczerpać lub znudzić. Jeśli istnieje kontretny plan na to jak można to dalej rozwijać, jest to sygnał dla inwestorów, że warto pomyśleć o wsparciu tego typu inicjatywy. 

Multimedia

Jak przy każdej kampanii niezbędne jest przygotowanie odpowiednich materiałów reklamowych. Na platformach crowdinvesting znajduje się miejsce na graficzne przedstawienie projektu np. w postaci wizualizacji czy zdjęć. Nowoczesną formą prezentacji jest również videomarketing, który obecnie najcześciej przemawia do społeczności, szczególnie tej wirtualnej. Podany w przyjemnej i ciekawej formie może powiedzieć więcej niż słowa. Świadczy to również o zaangażowaniu marki oraz pokazuje w jakiej jakości są przygotowywane materiały, czyli skutecznie buduje profesjonalny wizerunek. 

Media społecznościowe

Przy modelach finansowania społecznościowego, to właśnie ludzie odgrywają najważniejszą rolę. Docelowo na sukces kampanii składają się wpłaty od małych i dużych inwestorów. Odpowiednie dotarcie zapewnia wykorzystanie mediów społecznościowych, ponieważ przekazują komunikat do konkretnej grupy docelowej i przede wszystkim są zasięgowe. Ważne, aby projektodawca pamiętał o angażowaniu się w projekt, tak aby pokazać społeczności jak jest to istotne. Udostępnianie treści przez członków zespołu zwiększa zasięg i powoduje, że inni również chcą to robić. 

Bonusy

Przy kampaniach crowdinvesting nie jest to konieczne działanie, ponieważ głównym zyskiem wspierających są np. akcje spółki. Niemniej jednak odpowiednio przygotowane zachęcają do wsparcia projektu, a co najważniejsze budują poczucie lojalności, np. poprzez oferowanie stałych zniżek w sklepie, którego dotyczy projekt. 

Przygotowanie się do kampanii crowdinvesting uczy przedsiębiorcę jak świadomie wykorzystywać obecne narzędzia do budowania społeczności, a przede wszystkim osiągania zamierzonych celów, jakimi są m.in. uzbierane pieniądze na realizację projektu. 

Warto zapamiętać:

Na sukces kampanii crowdinvesting wpływa:

Atrakcyjny opis projektu i zespołu.

Określony cel inwestycyjny

Odpowiednio przygotowane dokumenty ofertowe, parametry inwestycyjne oraz prognozy i plany.

Ciekawe materiały multimedialne

Aktywne działania w social mediach

Bonusy dla inwestorów. 

***

Artykuł powstał w ramach cyklu „Świadomy Przedsiębiorca”. Więcej przeczytacie tutaj. Jeżeli artykuł Ci się spodobał i potrzebujesz pomocy w pracy nad wizerunkiem Twojej marki, zapraszamy do kontaktu